Free downloadable mp3 music, modern dance music of Sweden
CELIAmusic komponerar och arrangerar musik till film - teater - scen - evenemang

 
CELIAmusic - Portfolio - Kunder - Sjung med Qöhr - Lyssna - Kontakt - In English - Öhrwall&Nilsson

 

 

 

 

 

Cecilia Q Öhrwall

Foto: Göran G Johasson Telgefoto.
Foto: Till höger, Göran G Johasson Telgefoto.

Min examen tog jag vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm 1991. Jag arbetar som artist, sångerska och pedagog. Jag har givit ut flera skivor bland annat "Sacred Concerts" (1996) och "Weightless" (2002). Jag är klassiskt skolad men min musikaliska inriktning är främst jazz och pop. Jag komponerar bland annat för teater och olika TV produktioner.

Efter undervsiningsprojektet i södra Indien arbetar jag nu i kör och orkesterskolan El Sistema Södertälje sedan fem år 5.
Jag leder körer, driver egna musikprojekt och olika beställningsjobb för scen och TV.

Jag har erhållit stipendium från: STIM 1991, 2001, SKAP 1995, Musikerförbundet 2001, Konstnärsnämnden 2002, 2009, Anders Frostensons stiftelsen 2010 och Helge Ax:son Johnsons Stiftelse 2016
.